Antallet af unge kvinder, der bliver indlagt på grund af angst og depression, er steget med over 50% i løbet af få år. Vi ser, at denne tendens ikke alene angår hospitalsindlæggelser, men er en generel tendens blandt unge kvinder i vores samfund. Disse kvinder oplever tiltagende stigmatisering, isolation og pres fra omgivelserne. De er typisk fastlåste i overførselsindkomst og uden reelle netværk.

Samtidig ved vi, at økonomisk råderum og sunde netværk er helt afgørende for vores muligheder i livet.

Den Tredje Hånd har det almennyttige formål, at skabe nye muligheder for disse unge kvinder i samarbejde med et netværk fra erhvervsliv, kulturliv og private. Målet er, at den enkelte finder glæde, mental styrke og engagement til at kunne bære sig selv videre som en aktiv, bevidst og myndig deltager i samfundet.

Vi ønsker at være et eksemplarisk fællesskab for kommunikation, samarbejde og samskabelse.