Den Tredje Hånd er drevet af frivillige i samarbejde med et netværk af personer fra erhvervsliv og private. Butikkens salg og indtægter er udelukkende baseret på donationer, som tøj og løsøre, fra mennesker i nærområdet.

Al indtjening – ud over husleje, el, varme, forsikring og løn – er overskud og anvendes dels til at etablere og videreudvikle den fælles platform, dels til opfyldelse af konkrete behov hos unge kvinder med angst og/eller depression.

Den Tredje Hånd støttes af Frederiksberg Fonden og vores mange medlemmer.